Oprogramowania Autodesk do projektowania architektury

Projektowanie rozwiązań architektonicznych wymaga nie tylko umiejętności, ale także odpowiednich narzędzi, czyli oprogramowania Autodesk do projektowania architektury.
Przedmiotowe oprogramowania Autodesk to narzędzie przeznaczone dla branży architektonicznej, dzięki któremu architekt zamiast żmudnym rysowaniem, będzie mógł zająć się projektowaniem.

Zalety oprogramowania Autodesk

Oprogramowania Autodesk to narzędzia pożądane przez architektów, którzy niejednokrotnie docenili zalety przedmiotowych rozwiązań. Możliwość trójwymiarowego modelowania pozwala zniwelować ilość czynności rysowniczych, co automatycznie przekłada się na czas realizacji projektu (jest on znacznie krótszy).
Program inteligentnie uwzględni wszystkie zmiany na widokach, dzięki czemu nie będzie rozbieżności w dokumentach. Architekt nie musi martwić się również o przedmiary materiałów, powierzchni i kubatury – zadanie to zostanie wykonane przez program Autodesk.
Obowiązkiem architekta jest natomiast przygotowanie wizualizacji – w tym celu można bazować na modelu, który służył do opracowania rysunków budowlanych.

Zastosowanie oprogramowania Autodesk

Oprogramowania Autodesk znajdują zastosowanie w wielu branżach, najczęściej są one jednak stosowane w zakresie architektury ogólnej, wnętrz, krajobrazu, a także w zakresie konstrukcji inżynierskich oraz inwentaryzacji.
Przedmiotowe narzędzie może być wykorzystane w następujących dziedzinach:

a) rysunek budowlany – program pozwala uzyskać rysunek zgodny z polskimi standardami, uwzględniając niezbędne opisy i oznaczenia;

b) kosztorysy – zestawienia są tworzone manualnie, dzięki czemu obsługujący program decyduje o tym, jakie elementy zostaną uwzględnione w dokumencie. Istnieje możliwość zapisania szablonów oraz sukcesywne uzupełnianie kosztorysów wraz z postępem prac – rozwiązanie to zapewnia optymalną kontrolę nad kosztami.

c) renowacje – program pozwala na rysowanie elementów przed remontem i po nim na jednym modelu, dzięki czemu bez problemu można w dowolnym momencie zobaczyć zarówno elementy wymagające wyburzenia, jak i budowy;

d) koncepcje – mogą opierać się na modelu bryły o dowolnych kształtach, uwzględniając zakrzywienia w różnych kierunkach, wykonana bryła umożliwia wizualizacje, ponadto może być wykorzystana podczas realizacji projektu budowlanego;

e) planowanie budowy, współpraca z wykonawcą – trójwymiarowy model konstrukcji pozwala w prosty sposób przedstawić koncepcję projektanta wykonawcy;

f) projektowanie wnętrz – możliwy jest podgląd w czasie rzeczywistym tekstur nałożonych na poszczególne elementy;

g) projektowanie krajobrazu – program umożliwia tworzenie trójwymiarowego modelu terenu, dokonywania obliczeń mas ziemnych, a nawet wstawiania roślin.

Cechy oprogramowania Autodesk

Do najważniejszych cech oprogramowania Autodesk należy:
– możliwość wstawiania całych obiektów w 3D;
– możliwość zmiany poszczególnych elementów także po wstawieniu do rysunku;
– inteligentne wprowadzanie zmian w odpowiednich miejscach;
– tworzenie funkcjonalnych zestawień w postaci wygodnych szablonów;
– automatyczne uzupełnianie opisów;
– automatyzacja pracy w zespole;
– możliwość wymiany modeli 3D z konstruktorem i instalatorem;
– realistyczna wizualizacja budynków i ich otoczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *