Modelowanie samochodów techniką 3D

Modelowanie 3D jest zagadnieniem niezwykle ciekawym, które niezmiennie od dawna inspiruje zarówno dorosłych, jak i dzieci. Współczesne oprogramowania dają możliwości projektowania modeli samochodów czy czegokolwiek innego nawet bez posiadanie rozległej specjalistycznej wiedzy, wystarczy tylko widzieć, jak się odpowiednio poruszać do danym oprogramowaniu.

Projektowanie samochodów najefektywniej przeprowadzać można z wykorzystaniem oprogramowania CAD bądź MESH. W przypadku, gdy oprogramowanie posiada możliwość prototypownia przyrostowego, wówczas istnieje możliwość wdrażania bardzo funkcjonalnego prototypu samochodu w stosunku do rzeczywistości. Mówiąc najprościej jak to tylko możliwe, prototypowanie przyrostowe pozwala na zaprojektowanie samochodu takiego, jak wygląda on w rzeczywistości. Dobrej jakości oprogramowanie daje bardzo realne efekty wizualne.

Nie ma wątpliwości, że współczesne projektowanie samochodów wygląda nieco inaczej, niż kilka czy nawet kilkanaście lat temu. Dziś w modelowaniu 3D konstruktorów wspomagają liczne oprogramowania przeznaczone do tworzenia niezwykle realistycznych wizualizacji. Jeśli chodzi o profesjonalistów zajmujących się tworzeniem wizualizacji samochodów w 3D, to w ich pracy pracy obecnie przede wszystkim najważniejszy, poza umiejętnościami jest czas. To on często ma decydującą rolę w pozyskaniu lub stracie klienta i atrakcyjnego zlecenia. Dlatego też profesjonaliści sięgają po specjalistyczne, niezwykle zaawansowane pod względem technologicznym oprogramowania, czyli:
-Computer Aided Design(CAD),
-Computer Aided Engineering(CAE),
-Computer Aided Manufacturing (CAM).
Wymienione programowania dość znacząco różnią się pomiędzy sobą w pewnych kwestiach. Dlatego oprogramowanie dobierane jest zgodnie z tym, co z jego wykorzystaniem ma być zwizualizowane. Niewtóre z programów służą przede wszystkim do do opracowywania powierzchni. Inne natomiast doskonale sprawdzają się przy tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji tworzonego prototypu (co w szczególności jest przydatne, jeśli projektowany element trafi do produkcji seryjnej). Niezależnie jednak od konkretnego oprogramowania, każdy z nich daje złudzenie przestrzeni trójwymiarowej, co jest doskonałym rozwiązaniem, bowiem dzięki temu wprowadzanie ewentualnych zmian w oprogramowaniu jest znacznie łatwiejsze. W ten sposób można również zauważyć szybko pewne usterki projektu, które mogłyby mieć przykre konsekwencje, jeśli trafiłby on do realizacji.

Jeśli chodzi o profesjonalistów na co dzień zajmujących się modelowanie samochodów w 3D, to w zdecydowanej większości przypadków takie osoby mają zapewnione bardzo specyficzne warunki pracy. Charakterystyczna dla tego typu pracy jest CAVE. To specjalne pomieszczenie składające się z sześcianu bez jednej z bocznych ścian. Standardowe rozwiązania zakładają, że ściana taka ma mieć wysokość około 2,5 m. Co ciekawe, każda ze ścian takiego sześcianu posiada możliwość wideo projekcji obrazów o stosunkowo wysokiej częstotliwości (często większej niż wartość 120 Hz). Poza specyficznym miejscem w modelowaniu samochodów 3D stosowane są także specyficzne warunki pracy. Każda osoba tam pracująca, do wykonania powierzonych jej zadań musi założyć specjalne okulary oraz hełm, które umożliwiają rejestrowanie ruchów głową i bezpośrednie korelowanie ich z przekazem z wirtualnego świata. Zarówno sprzęt jak i otoczenie sprawiają, że modelowanie samochodów w 3D to co prawda praca bardzo odpowiedzialna (jeśli błędny projekt trafi do realizacji może mieć to kiepskie skutki dla wielu osób), ale również też niezwykle ciekawa i pełna wyzwań. Osoba zajmująca się modelowaniem niejako pracuje na granicy rzeczywistości i świata wirtualnego. Pomieszczenie daje wrażenie bliskości projektowanego auta, co z pewnością znacznie ułatwia wyłapanie wszelkich nieprawidłowości czy błędów technicznych, jakie oczywiście każdemu na etapie projektowania mogą się przydarzyć. Każdy błąd można naprawić, pod warunkiem oczywiście, że błąd zostanie zauważony jeszcze przed oddaniem projektu do realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *