Projektowanie fabryk dzięki oprogramowaniu

Oprogramowanie inżynierskie daje niezwykle szerokie możliwości. Przede wszystkim, kiedy omawiamy to zagadnienie, powinniśmy mieć na uwadze fakt, że oprogramowanie takie zdecydowanie skraca czas każdego rodzaju pracy projektowej. Niezależnie od tego, czy projektujemy maszynę, czy budynek, oprogramowanie inżynierskie pozwala przyspieszyć proces jego powstania.

Oprogramowanie 3D

Obecnie większość oprogramowania inżynierskiego pozwala na projektowanie wraz z jednoczesnym modelowaniem trójwymiarowym. Programy takie najczęściej wyposażone są również w różnego rodzaju silniki logiczne napędzane prawami fizyki, mechaniki oraz inżynierii, które wykonują mnóstwo obliczeń za inżyniera. Program taki może wskazać inżynierowi to, że gdzieś się pomylił lub wręcz, że niektóre rzeczy są niewykonalne.

Projektowanie fabryk za pomocą oprogramowania 3D

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że za pomocą oprogramowania inżynierskiego powstają fabryki. Fabryki powstają jako budowle, ale za pomocą oprogramowania 3D, projektowane są linie technologiczne oraz infrastruktura przemysłowa. Fabryka jest niezwykle złożonym „organizmem”, który jest zdecydowanie trudniej zaprojektować, niż zwykły budynek mieszkalny.

Projektowanie gmachu fabryki

Budynek fabryczny jest niezwykle trudny do dobrego zaprojektowania. Budynki takie kojarzą się głównie z halami o konstrukcji szkieletowej i rzeczywiście większość z nich powstaje w tej technologii. Ale wybór technologii to nie wszystko. Projektant w trakcie procesu tworzenia projektu musi między innymi:

– ocenić warunki środowiskowe na danym obszarze (grunt, średnią siłę wiatru, nasłonecznienie itp.),

– dobrać do nich najlepsze rozwiązania w ramach danej technologii,

– ocenić koszt budowy,

– przewidzieć możliwe do wystąpienia problemy.

Zaprojektowanie budynku pod względem kubatury i kształtu, nie jest jedyną rzeczą, jaką powinien zaprojektować inżynier, ani nie jest najłatwiejszą.

Infrastruktura budynku

Infrastrukturę budynku przemysłowego, możemy podzielić na sanitarną i przemysłową. Często do tego doliczana jest również infrastruktura odpowiedzialna za bezpieczeństwo oraz zagospodarowanie odpadów (często niebezpiecznych), co obecnie ma kluczowe znaczenie. Infrastruktura musi spełniać odpowiednie normy, inaczej budynek nie zostanie dopuszczony do produkcji. Inwestor w takim przypadku traci mnóstwo pieniędzy — również w przypadku kiedy budynek może zostać dopuszczony, ale pod warunkiem dokonania koniecznych przeróbek. Oprogramowanie 3D pozwala uniknąć wielu popełnionych w ten sposób błędów.

Linie technologiczne

O tym, czy linie technologiczne będą wydajne, decyduje zazwyczaj najwęższe gardło każdego zakładu. Projektując linie produkcyjne, możemy już na etapie projektu wychwycić najsłabsze ogniwa, i sprawić, aby były one bardziej wydajne (na przykład tworząc dwa takie same, produkujące równolegle zamiast jednego). Podobnie sprawa ma się z logistyką i projektowaniem ciągów komunikacyjnych. Jeśli będą dobrze zaprojektowane, wówczas będą stanowić drożny układ krwionośny zasilający fabrykę w nieprzerwany strumień komponentów i surowców, umożliwiając jednoczesne sprawne wywiezienie gotowych produktów. W przeciwnym przypadku wprowadzamy chaos i zamiast sprawnego układu krwionośnego fabryki, mamy pacjenta, któremu stale zapycha się bajpas.

Powyższe pokazuje jak ważnym narzędziem są inżynierskie programy 3D. Oczywiście zaprojektowanie fabryki ma zdecydowanie bardziej złożony charakter, niemniej jednak mały opis powyżej dobrze uzmysławia, jak dobrym narzędziem są inżynierskie programy komputerowe 3D.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *