Wszystko o fotogrametrii

Fotogrametria jest dziedziną techniki i nauki, której wiedza skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie. Cała procedura odbywa się w oparciu o zdjęcia fotogrametryczne. 

Technologia fotogrametrii daje możliwość wykonania stosunkowo precyzyjnych pomiarów, bez konieczności wychodzenia z biura. Wystarcz do tego celu wykorzystać specjalistyczne fotografię, zrobione w terenie, którego pomiary mają dotyczyć. Takie zdjęcia, czyli fotogramy, jeśli wykonane są prawidłowo i czytelnie, dają możliwość dobrego odtworzenia kształtów, rozmiarów i innych parametrów, których znajomość jest absolutnie niezbędna przy dokonywaniu wielu geodezyjnych pomiarów. Jest to nowoczesna i dość innowacyjna technologia, która jest stosowana coraz powszechniej, przede wszystkim dlatego, że daje ona ogromne możliwości zastosowania. 

Fotogrametria, choć osoby nie mające z nią nigdy styczności nie wiedzieć czemu często sądzą zupełnie inaczej, jest niezwykle precyzyjną technologią, która umożliwia bardzo precyzyjne odwzorowanie wszelkiego rodzaju obiektów, nawet takich do których dostęp z różnych przyczyn może być znacznie utrudniony. Technika fotogrametrii bardzo często stosowana jest jako element inwentaryzacji w przypadku skompilowanych obiektów, takich jak kobiety archeologiczne. Technika ta ja się okazuje stanowi jedną z najbardziej efektywnych metod pomiaru skupisk materiałów sypkich czy zmian związanych z eksploatacją złóż. Nie jest to zadanie proste, ale dzięki fotogrametrii na pewno staje się znacznie łatwiejsze do wykonania, niż jakiekolwiek inne znane dotychczas. Wiele funkcjonujących powszechnie map, niezależnie czy przedstawiają duże czy małe obszary oraz wysokości. W ostatnim czasie technologia fotogrametryczna stosowana jest nawet w medycynie – przede wszystkim przy dokonywaniu precyzyjnych pomiarów ciała. 

Aby jednak skutecznie i efektywnie można było korzystać z możliwości, jakie daje ta technologia oczywiście wcześniej należy wykonać odpowiednie zdjęcia, na podstawie których dokonane w późniejszym czasie zostaną odpowiednie pomiary. W znaczniej większości przypadków do wykonania takich fotografii wykorzystywane są wielkoformatowe kamery fotogrametryczne wyposażone w specjalne obiektywy (które koniecznie, aby zdjęcie można było później jak najlepiej wykorzystać muszą być pozbawione zjawiska aberracji). Sposobów na wykonywanie takich zdjęć jest kilka. Może być to:
-fotogrametria naziemna,
-fotogrametria lotnicza,
-fotogrametria płaska, 
fotogrametria przestrzenna. 

Dziś fotogrametria stosowana jest bardzo wielu dziedzinach życia. Początkowo jedna zastosowanie tego typu technologii dotyczy przede wszystkim geodezji i kartografii. W tym przypadku za początek wykorzystania zjawiska fotogrametrii uznać można lata 1858-1859, kiedy to w Paryżu wykonane zostały pierwsze zdjęcia fotogrametryczne. W polskiej geodezji i kartografii technologia ta pojawiła się dopiero w roku 1918, za sprawą Kaspra Weigela. 

W ostatnim czasie fotogrametria znajduje swoje zastosowanie także w medycynie. tu przydatna jest przede wszystkim do pomiaru kształtu całego ciała lub jego części. W tym pomaga system dwóch kamer, umieszczonych po bokach ciała. Do wykonania tego typu fotografii niezbędne jest ustawienia człowieka na specjalnym statywie, gdzie sylwetka pozostaje unieruchomiona. Ponadto statyw posiada cały system punktów umożliwiających odtworzenie orientacji zewnętrznej zdjęć.Wykonanie takich zdjęć pozwala między innymi na analizę skrzywień kręgosłupa czy kontrolne pomiary stanu kręgosłupa w czasie przeprowadzanie rehabilitacji. Oczywiście wcale to nie oznacza, że fotogrametria w medycynie stosowane jest wyłącznie do kontroli stanu kręgosłupa. Ta metoda ma znacznie szersze zastosowanie i odnosi się niemal do każdej cześci ciała.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *