Logowanie/Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji konta na stronie 3Dcax.pl !

FaceBook  Twitter

rysunek techniczny

Rzutowanie prostokątne, aksonometria, wymiarowanie - czyli zasady rysuku technicznego maszynowego

 

Rysunkiem technicznym nazywamy zbiór zasad pozwalających na dokładne graficzne odwzorowanie cech detalu. Rysunek techniczny maszynowy jest podstawową forma przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa. Komunikacja >  biuro konstrukcyjne - technologia - narzędziownia jest możliwa dzięki zasadom rysunku technicznego.

 

 

 

 

 

Czym są rysunki techniczne?


rysunek technicznyUmiejętność wykonywania rysunków technicznych jest niezbędna w bardzo wielu różnych zawodach, choć równocześnie sporo ludzi nawet nie wie o tym, na czym tak w ogóle to polega. Rysunkom technicznym poświęca się wiele uwagi na różnych kierunkach studiów związanych z szeroko rozumianą inżynierią czy budową najróżniejszych maszyn, co doskonale pokazuje, że odgrywają one faktycznie bardzo istotną rolę. I rzeczywiście, bez umiejętności ich wykonywania dokumnetacji technicznej oraz rozumienia zasad rysunku technicznego wykonywanie wielu prac byłoby zwyczajnie niemożliwe.

 

 

 

 

 

 

 

rysunek techniczny

Rysunek techniczny jako dokładny zapis urządzenia - mechnizmu

 

Jak sama nazwa wskazuje, rysunki techniczne zawierają dokładny, techniczny opis danego urządzenia czy mechanizmu – są one zatem niezbędne do przedstawienia zasad działania takich rzeczy. Są one wykorzystywane przede wszystkim w inżynierii, choć trzeba pamiętać o tym, że jest to tak szeroka kwestia, że w każdej jej dziedzinie możemy spotkać się z zupełnie odmiennymi sposobami ich wykonywania oraz opisywania. Przykładem mogą być rysunki techniczne budowlane, elektryczne i inne specjalistyczne.

 

  

 

rysunek techniczny maszynowy

Zastosowanie rysunku technicznego

 

Mają one także wiele różnych zastosowań; służą one przede wszystkim jako źródło informacji niezbędnych do zbudowania lub obsługi danej maszyny. Samo ich wykonywanie nie jest oczywiście proste, choć w znacznym stopniu zależy to od skomplikowania danego detalu. Każdym przypadek wykonywania dokumentacji technicznej  wymaga przede wszystkim ogromnej precyzji oraz wiedzy. Oczywiście, obecnie można w tym celu korzystać ze specjalnych programów komputerowych stworzonych w tym właśnie celu, niemniej jednak studenci kierunków inżynierskich często muszą także umieć wykonywać je bez takich pomocy. Wyknywanie rysunków technicznych na kalce technicznej za pomocą tuszu jets nadal podstawą do nauki rysunku technicznego.


Rysunek techniczny stanowi zatem podstawę inżynierii – śmiało można powiedzieć, że bez tego niemożliwe byłoby wykonywane wielu różnych prac związanych z tą dziedziną. Jeśli zatem decydujemy się akurat na studia na jakimkolwiek kierunku inżynierskim to musimy być gotowi na to, że bardzo wiele uwagi będziemy musieli poświęcić właśnie na naukę wykonywania takich rysunków.

 

Jakie znamy odmiany rysunku technicznego?

 

Najważniejszymi odmianami rysunku technicznego są:

- rysunek techniczny maszynowy

- rysunek budowlany

- rysunek elektryczny

 

Normy - normy polskie i zagraniczne wykorzystywane w rysunku technicznym

 

1. PN-EN ISO 5456-1:2002
Rysunek techniczny -- Metody rzutowania -- Część 1: Postanowienia ogólne
2. PN-EN ISO 5456-2:2002
Rysunek techniczny -- Metody rzutowania -- Część 2: Przedstawianie
prostokątne
3. PN-EN ISO 5456-3:2002
Rysunek techniczny -- Metody rzutowania -- Część 3: Przedstawianie
aksonometryczne
4. PN-EN ISO 5456-4:2006
Rysunek techniczny -- Metody rzutowania -- Część 4: Rzutowanie środkowe
5. PN-EN ISO 5455:1998
Rysunek techniczny -- Podziałki
6. PN-ISO 128-1:2006
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 1: Wprowadzenie i indeks
7. PN-EN ISO 128-20:2002
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 20:
Wymagania podstawowe dotyczące linii
8. PN-EN ISO 128-21:2006
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 21: Linie w systemach CAD
9. PN-ISO 128-22:2003
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 22:
Wymagania podstawowe i zastosowanie linii wskazujących i linii odniesienia
10. PN-ISO 128-23:2002
Rysunek techniczny -- Ogólne zasady przedstawiania -- Część 23: Linie na rysunkach budowlanych
11. PN-ISO 128-30:2006
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 30:
Wymagania podstawowe dotyczące rzutów
12. PN-ISO 128-40:2006
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 40:
Wymagania podstawowe dotyczące przekrojów i kładów
13. PN-EN ISO 5457:2002
Rysunek techniczny ~ Forma graficzna arkusza
14. PN-EN ISO 5457:2002
Rysunek techniczny -- Formaty arkuszy
15. PN-N-01603:1986
Rysunek techniczny -- Składanie rysunków
16. PN-EN ISO 7200:2005
Rysunek techniczny -- Tabliczki tytułowe
17. PN-EN ISO 10209-2:2001
Rysunek techniczny -- Wykonywanie rysunków -- Terminologia
18. PN-EN ISO 3098-0:2002
Rysunek techniczny – Pismo
19. PN-EN ISO 128-20:2002
Rysunek techniczny -- Linie rysunkowe
20. PN-ISO 129/Ak:1996, PN-ISO 129:1996
Rysunek techniczny -- Wymiarowanie -- Zasady ogólne
21. PN-N-01607:1988
Rysunek techniczny -- Oznaczenia graficzne materiałów
22. PN-EN ISO 7519:1999
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Ogólne zasady przedstawiania
na rysunkach zestawieniowych
23. PN-ISO 129:1996
Rysunek techniczny -- Wymiarowanie -- Zasady ogólne -- Definicje -- Metody
wykonania i oznaczenia specjalne
24. PN-EN ISO 5261:2002
Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
25. PN-B-01042:1999
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje drewniane

26. PN-EN ISO 3766:2005
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Symboliczne przedstawianie zbrojenia betonu
27. PN-EN ISO 3766:2006
Rysunek budowlany -- Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu
28. PN-EN ISO 3766:2006
Rysunek budowlany -- Wykaz prętów do zbrojenia betonu
29. PN-ISO 7437:1994/Apl:l 999
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Ogólne zasady wykonywania
rysunków roboczych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych
30. PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Uproszczone przedstawianie
rozbiórki i przebudowy
31. PN-ISO 8560:1994/Apl:l 999
Rysunek techniczny -- Rysunki budowlane -- Przedstawianie modularnych
wymiarów, linii i siatek
32. PN-EN ISO 4157-1:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części
budynków
33. PN-EN ISO 4157-2:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 2: Nazwy i numery
pomieszczeń
34. PN-EN ISO 4157-3:2001
Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 3: Identyfikatory
pomieszczeń
35. PN-EN ISO 11091:2001
Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu
36. PN-EN ISO 4157-1:2001, PN-B-01025:2004
Projekty budowlane -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektonicznobudowlanych
37. PN-B-01027:1971, PN-B-01027:2002
Projekty zagospodarowania i ukształtowania terenów zieleni -- Oznaczenia
graficzne na rysunkach
38. PN-B-PN-B-01029:2000
Projekty architektoniczno-budowlane -- Wymiarowanie na rysunkach
39. PN-ISO 4069:1999, PN-B-01030:2000
Projekty budowlane -- Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych
40. PN-EN 22553:1997
Rysunek techniczny -- Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane --
Umowne przedstawianie na rysunkach
41. PN-EN ISO 5261:2002
Rysunek techniczny -- Przedstawianie uproszczone prętów i kształtowników
42. PN-EN ISO 15785:2006
Rysunek techniczny -- Przedstawianie uproszczone i oznaczenia połączeń
klejonych, zawijanych i tłoczonych
43. PN-EN ISO 5261:2002
Rysunek techniczny -- Oznaczenia prętów, rur, bednarki, taśmy i
kształtowników
44. PN-B-01410:1989
Wentylacja i klimatyzacja -- Rysunek techniczny -- Zasady wykonywania i oznaczenia

 

 

Formaty arkuszy rysunkowych

 

Podstawowym formatem arkusza jest format A4 o wymiarach 210x297 mm. Arkusze A3 A2 A1 i A0 powstają przez zwielokrotnienie formatu A4. Formaty od A4 do A0 nazywane są formatami podstawowymi.

 

Norma ISO 216 określa dokładne wymiary formatów:

 

format A0 - 841 x 1189 mm

format A1 - 594 x 841 mm

format A2 - 420 x 594 mm

format A3 - 297 x 420 mm

format A4 - 210 x 297 mm

format A5 - 148 x 210 mm

format A6 - 105 x 148 mm

format A7 - 74 x 105 mm

format A8 - 52 x 74 mm

format A9 - 37 x 52 mm

format A10 - 26 x 37 mm

 

 

formaty arkuszy rysunkowych

 

 

 

Linie rysunkowe - rodzaje linii rysunkowych

 

Rodzaj linii rysunkowych:

 

Linia ciągła gruba - widoczne krawędzie i wyraźne zarysy przedmiotów w widokach i przekrojach,
- linie obramowania arkusza,
- zewnętrzny zarys tabliczki rysunkowej,
- krótkie kreski oznaczające końce płaszczyzny przekroju.
Linia ciągła cienka

- linie wymiarowe
- pomocnicze linie wymiarowe,
- kreskowanie przekrojów.

 

Linia punktowa cienka - osie symetrii
- ślady płaszczyzn symetrii
Linia kreskowa cienka - niewidoczne krawędzie i zarysy przedmiotów
Linia falista cienka - linie urwania i przerwania przedmiotów
- linie ograniczające przekroje cząstkowe

 

 

 

 

 

W wolnej chwili

Współpracujemy z:

JOBS male300

 

 

pracuj

 

 kielce

 

 

 mtp logo

 

 Exposilesia