free milf porn
cartoon porn
free ebony porn
free cartoon porn
free porn tube
free lesbian porn
free black porn
cartoon porn
cartoon network porn
adult cartoons

FaceBook  Twitter

aluminium

Aluminium - charakterystyka stopów aluminium

 

Aluminium jest metalem bardzo lekkim, nieżelaznym. Cechuje się dobrą przewodnością cieplną oraz elektryczną. Metal o małej gęstości wynoszącej około 2,7 g / cm3 , temperatura topnienia natomiast = 660°C.

 

    Aluminium czyste stosuje się w przemyśle ciężkim bardzo rzadko, jest to podyktowane słabymi  własnościami  wytrzymałościowymi. Przykładowo wytrzymałość na rozciąganie czystego aluminium wynosi od 70 do 120 MPa, natomiast  HB = 15-32.

Znacznie lepsze właściwości wytrzymałościowe i  plastyczne maja stopy aluminium. Stosując różne pierwiastki jako dodatki stopowe i dodając je w różnych ilościach, możemy w dużym zakresie zmieniać i poprawiać ich własności.

 

Stopy aluminium dzielimy na :

 

Stopy odlewnicze:

  • AlSi11 (Si 10-13%).AK 11. Stosowany w produkcji  skomplikowanych odlewów.
  • AlSi21CuNi (Si 20-30%, Cu 1,1-1,5%, Mg 0,6-0,9%, Mn 0,1-0,3%, Ni 0,8-11%).Wykorzystywany do tłoków silników spalinowych. AK20
  • AlSiCu2 (Si 4-6%, Cu 1,5-3,5%, Mg 9,2-0,8%). Stosowany w przemyśle lotniczym


Stopy do przeróbki plastycznej:

 

  • Duraluminium - Wieloskładnikowe na bazie Al-Cu-Mg stosowane na obciążone konstrukcje maszyn,   pojazdów.Mają najlepsze spośród stopów aluminium własności wytrzymałościowe (np PA6)
  • Siluminy - Są to stopy aluminium z krzemem , bardzo odporne na działanie wody morskiej i korozję, stosowane w przemyśle zbrojeniowym i elektrotechnicznym.(AK9)

 

Aluminium z innymi metalami

 

Celem polepszenia własności wytrzymałościowych, aluminium stosuje się w stopach z innymi metalami, głównie z miedzią, krzemem, magnezem i cynkiem. Dodatek miedzi utwardza i podnosi wytrzymałość aluminium, magnez zwiększa wytrzymałość i ułatwia obróbkę skrawaniem, krzem zwiększa odporność na korozję oraz wytrzymałość w podwyższonych temperaturach, cynk polepsza obrabialność.


Większość stopów aluminium jest stopami wieloskładnikowymi, jak np.: aluminium-miedź-magnez, aluminium-krzem-magnez, aluminium-magnez-mangan i inne.


Stopy glinu nadają się do obróbki plastycznej (kucie, walcowanie, przeciąganie) lub też służą do celów odlewniczych, zależnie od składu chemicznego i własności. Niektóre stopy aluminium można poddawać obróbce cieplnej, w wyniku której uzyskuje się znaczny wzrost wytrzymałości i twardości przy jednoczesnym nieznacznym spadku wydłużenia. Ulepszone stopy aluminium znajdują zastosowanie w postaci blach, kształtek rur i odlewów do wykonywania konstrukcji wszelkiego rodzaju przede wszystkim w lotnictwie, w budowie samochodów, jak również do wyrobu lekkiego sprzętu.


Jednym z najczęściej stosowanych stopów aluminium jest duralumin (dural, duraluminium). Zawiera on 3.5-5.2% Cu, 0.4-1.8% Mg, 0.4-1.0% Si, 0.4-1.2% Mn, 0.8% Fe. W stanie wyżarzonym wytrzymałość jego wynosi Rm=16-22 kG/mm2, twardość HB=40-60 kG/mm2. W stanie ulepszonym, tj. po przesyceniu i starzeniu, własności te wynoszą: Rm=3452 kG/mm2, HB=90-140 kG/mm2.


Osobną grupę stopów aluminium stanowią stopy na tłoki. Głównymi składnikami tłokowych stopów aluminium są: miedź (12%), poza tym magnez, mangan i nikiel.


Do obróbki na automatach stosuje się tzw. automatowe stopy aluminium. Podobnie jak w przypadku stali automatowych, powstający przy skrawaniu wiór jest łamliwy i krótki. Uzyskuje się to przez wprowadzenie do stopów takich dodatków, jak ołów, bizmut, kadm oraz mangan, żelazo, wanad, tytan lub molibden.


Odlewnicze stopy aluminium stosuje się w postaci odlewów piaskowych, kokilowych oraz odlewów wtryskowych. Najlepsze własności odlewnicze wykazuje stop silumin, zawierający 11-13.5%Si. Z siluminu odlewa się złożone części maszyn, silników i części narażone na uderzenia.


Obecnie istnieją setki najrozmaitszych stopów aluminium, stosowanych w różnych krajach pod różnymi nazwami, jak stop Y, Hiduminium, stopy RR, Lautal, Anticorodal, Hydronalium, Silumin.

 

Odlewnicze stopy aluminium i ich mechaniczne właściwości:

 

odlewnicze stopy aluminium

 

 

Przykładowa zawartość składu chemicznego w stopach aluminium

 

stopach aluminium

 Skład stopów aluminium