Logowanie/Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji konta na stronie 3Dcax.pl !

FaceBook  Twitter

aluminium

Aluminium - charakterystyka stopów aluminium

 

Aluminium jest metalem bardzo lekkim, nieżelaznym. Cechuje się dobrą przewodnością cieplną oraz elektryczną. Metal o małej gęstości wynoszącej około 2,7 g / cm3 , temperatura topnienia natomiast = 660°C.

 

    Aluminium czyste stosuje się w przemyśle ciężkim bardzo rzadko, jest to podyktowane słabymi  własnościami  wytrzymałościowymi. Przykładowo wytrzymałość na rozciąganie czystego aluminium wynosi od 70 do 120 MPa, natomiast  HB = 15-32.

Znacznie lepsze właściwości wytrzymałościowe i  plastyczne maja stopy aluminium. Stosując różne pierwiastki jako dodatki stopowe i dodając je w różnych ilościach, możemy w dużym zakresie zmieniać i poprawiać ich własności.

 

Stopy aluminium dzielimy na :

 

Stopy odlewnicze:

  • AlSi11 (Si 10-13%).AK 11. Stosowany w produkcji  skomplikowanych odlewów.
  • AlSi21CuNi (Si 20-30%, Cu 1,1-1,5%, Mg 0,6-0,9%, Mn 0,1-0,3%, Ni 0,8-11%).Wykorzystywany do tłoków silników spalinowych. AK20
  • AlSiCu2 (Si 4-6%, Cu 1,5-3,5%, Mg 9,2-0,8%). Stosowany w przemyśle lotniczym


Stopy do przeróbki plastycznej:

 

  • Duraluminium - Wieloskładnikowe na bazie Al-Cu-Mg stosowane na obciążone konstrukcje maszyn,   pojazdów.Mają najlepsze spośród stopów aluminium własności wytrzymałościowe (np PA6)
  • Siluminy - Są to stopy aluminium z krzemem , bardzo odporne na działanie wody morskiej i korozję, stosowane w przemyśle zbrojeniowym i elektrotechnicznym.(AK9)

 

Aluminium z innymi metalami

 

Celem polepszenia własności wytrzymałościowych, aluminium stosuje się w stopach z innymi metalami, głównie z miedzią, krzemem, magnezem i cynkiem. Dodatek miedzi utwardza i podnosi wytrzymałość aluminium, magnez zwiększa wytrzymałość i ułatwia obróbkę skrawaniem, krzem zwiększa odporność na korozję oraz wytrzymałość w podwyższonych temperaturach, cynk polepsza obrabialność.


Większość stopów aluminium jest stopami wieloskładnikowymi, jak np.: aluminium-miedź-magnez, aluminium-krzem-magnez, aluminium-magnez-mangan i inne.


Stopy glinu nadają się do obróbki plastycznej (kucie, walcowanie, przeciąganie) lub też służą do celów odlewniczych, zależnie od składu chemicznego i własności. Niektóre stopy aluminium można poddawać obróbce cieplnej, w wyniku której uzyskuje się znaczny wzrost wytrzymałości i twardości przy jednoczesnym nieznacznym spadku wydłużenia. Ulepszone stopy aluminium znajdują zastosowanie w postaci blach, kształtek rur i odlewów do wykonywania konstrukcji wszelkiego rodzaju przede wszystkim w lotnictwie, w budowie samochodów, jak również do wyrobu lekkiego sprzętu.


Jednym z najczęściej stosowanych stopów aluminium jest duralumin (dural, duraluminium). Zawiera on 3.5-5.2% Cu, 0.4-1.8% Mg, 0.4-1.0% Si, 0.4-1.2% Mn, 0.8% Fe. W stanie wyżarzonym wytrzymałość jego wynosi Rm=16-22 kG/mm2, twardość HB=40-60 kG/mm2. W stanie ulepszonym, tj. po przesyceniu i starzeniu, własności te wynoszą: Rm=3452 kG/mm2, HB=90-140 kG/mm2.


Osobną grupę stopów aluminium stanowią stopy na tłoki. Głównymi składnikami tłokowych stopów aluminium są: miedź (12%), poza tym magnez, mangan i nikiel.


Do obróbki na automatach stosuje się tzw. automatowe stopy aluminium. Podobnie jak w przypadku stali automatowych, powstający przy skrawaniu wiór jest łamliwy i krótki. Uzyskuje się to przez wprowadzenie do stopów takich dodatków, jak ołów, bizmut, kadm oraz mangan, żelazo, wanad, tytan lub molibden.


Odlewnicze stopy aluminium stosuje się w postaci odlewów piaskowych, kokilowych oraz odlewów wtryskowych. Najlepsze własności odlewnicze wykazuje stop silumin, zawierający 11-13.5%Si. Z siluminu odlewa się złożone części maszyn, silników i części narażone na uderzenia.


Obecnie istnieją setki najrozmaitszych stopów aluminium, stosowanych w różnych krajach pod różnymi nazwami, jak stop Y, Hiduminium, stopy RR, Lautal, Anticorodal, Hydronalium, Silumin.

 

Odlewnicze stopy aluminium i ich mechaniczne właściwości:

 

odlewnicze stopy aluminium

 

 

Przykładowa zawartość składu chemicznego w stopach aluminium

 

stopach aluminium

 Skład stopów aluminium

W wolnej chwili

Współpracujemy z:

JOBS male300

 

 

pracuj

 

 kielce

 

 

 mtp logo

 

 Exposilesia