Logowanie/Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji konta na stronie 3Dcax.pl !

FaceBook  Twitter

pasowania

Zasada stałego otworu i stałego wałka - pasowania

 

Pasowania wałków i otworów oraz układ tolerancji: Zadaniem konstruktora jest dobór odpowiedniej toleracji wykonania oraz rodzaju pasowania na podstawie wymaganych przez projekt relacji części maszyn ze sobą współpracujących. Należy przy tym również uwzględnić koszt wykonania danej części z określoną toleracją.

 

 

 

 

Poradnik mechanika - Wymiary graniczne, odchyłki i tolerancje wykonania.

 

Rozróżnia się wymiary liniowe:

- zewnętrzne (rys. 1a), gdy pomocnicze linie wymiarowe są odniesione do zewnętrznych powierzchni przedmiotu,

 

Rys. 1a Wymiary zewnętrzne

 wymiar zewnętrzny

- wewnętrzne (rys.1b), gdy pomocnicze linie wymiarowe są odniesione do wewnętrznych powierzchni przedmiotu,

 

 Rys. 1b Wymiary wewnętrzne

wymiar wewnętrzny

- mieszane (rys.1c), gdy jedna pomocnicza linia wymiaru jest odniesiona do zewnętrznej powierzchni przedmiotu, a druga — do powierzchni wewnętrznej,

 

Rys. 1.c Wymiary mieszane

 wymiar mieszany

 

- pośœrednie (rys. 1d), gdy jedna lub obie pomocnicze linie wymiarowe odniesione są do niematerialnego elementu geometrycznego przed miotu, np. do osi symetrii.

 

 Rys. 1d Wymiary pośrednie

wymiar pośredni

 

   

Poradnik mechanika - podział wymiarów

 

Wymiary dzieli się na: swobodne i tolerowane. Przez wymiar swobodny rozumie się taki, dla którego nie okreœla się granicznych wartoœci jego rozrzutu, czyli dla którego nie okreœla się tolerancji jego wykonania. Wymiary takie sš nazywane z tego powodu również wymiarami nietolerowanymi. Przez wymiar tolerowany rozumie się natomiast taki, który ma być zawarty w z góry okreœlonych granicach.

 

Wałek podstawowy (h) jest to taki, którego górna odchyłka równa jest zero (es = 0). Wałek ten jest stosowany do tworzenia różnych pasowań w zasadzie stałego wałka.

 

Otwór podstawowy (H) jest to taki, którego dolna odchyłka równa jest zero (El — 0). Otwór ten jest stosowany do tworzenia różnych pasowań w zasadzie stałego otworu.

 

zasada stałego otworu i stałego wałka

 

Rys. 2 Różne rodzaje pasowań uzyskane przy: a) zasadzie stałego wałka, b) zasadzie stałego otworu.

 

 

 

PASOWANIA NORMALNE

Pasowania normalne wg zasady stałego otworu
Nazwa pasowania Pole tolerancji otworu podstawowego
H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
Luźne H5/g6 H6/f6 H7/c8 H8/c8 H9/d9 H10/d10 H11/a11 H12/b12
H5/h4 H6/g5 H7/d8 H8/d8 H9/e8 H10/h9 H11/b11 H12/h12
H6/h5 H7/e8 H8/d9 H9/e9 H10/h10 H11/c11
H7/f7 H8/e8 H9/f8 H11/d11
H7/g6 H8/e9 H9/f9 H11/h11
H7/h6 H8/f8 H9/h8
H8/f9 H9/h9
H8/h7
H8/h8
H8/h9
Mieszane H5/js4 H6/js5 H7/js6 H8/js7
H5/k4 H6/k5 H7/k6 H8/k7
H5/m4 H6/m5 H7/m6 H8/m7
H5/n4 H6/n5 H7/n6 H8/n7
Ciasne H6/p5 H7/p6 H8/s7
H6/r5 H7/r6 H8/u8
H6/s5 H7/s6 H8/x8
H7/s7 H8/z8
H7/t6
H7/u7

pasowania uprzywilejowane

 

Pasowania normalne wg zasady stałego wałka
Nazwa pasowania Pole tolerancji otworu podstawowego
h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12
Luźne G5/h4 F7/h5 D8/h6 D8/h7 D8/h8 D9/h9 D10/h10 A11/h11 B12/h12
H5/h4 G6/h5 E8/h6 E8/h7 D9/h8 D10/h9 H10/h10 B11/h11 H12/h12
H7/h5 F7/h6 F8/h7 E8/h8 E9/h9 C11/h11
F8/h6 H8/h7 E9/h8 F9/h9 D11/h11
G7/h6 F8/h8 H8/h9 H11/h11
H7/h6 F9/h8 H9/h9
H8/h8
H9/h8 H10/h9
Mieszane Js5/h4 Js6/h5 Js7/h6 Js8/h7
K5/h4 K6/h5 K7/h6 K8/h7
M5/h4 M6/h5 M7/h6 M8/h7
N5/h4 N6/h5 N7/h6 N8/h7
Ciasne P6/h5 P7/h6 U8/h7
R7/h6
S7/h6

pasowania uprzywilejowaneWłasności i dobór pasowań
Symbol pasowania
Właściwości połączenia
Przykłady zastosowań
U8/h7
H8/s7
S7/h6
H7/r6
R7/h6
Części są mocno połączone z dużym wciskiem, ich montaż wymaga dużych nacisków lub nagrzewania albo oziębiania części w celu uzyskania połączenia skurczowego. Połączenie jest trwałe nawet w przypadku dużych sił i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Łączenie z wałami kół zębatych, tarcz sprzęgieł, wieńców kół z tarczami, tulei z piastami itp.
H7/p6
P7/h6
Części są mocno połączone, ich montaż wymaga dużych nacisków, demontaż jest przewidziany tylko podczas głównych remontów. Stosowane jest dodatkowe zabezpieczenie przed przemieszczeniem części pod wpływem dużych siłl. Koła zębate napędowe na wałach ciężkich maszyn (wstrząsarki, łamacze kamieni), tuleje łożyskowe, kołki, pierścienie ustalające, wpusty itp.
H7/n6
N7/h6
Montaż części oraz ich rozdzielenie wymaga dużego nacisku. Ponieważ może wystąpić luz należy części zabezpieczyć przed przemieszczeniem. Tuleje łożyskowe w narzędziach, wieńce kół z kołami, dźwignie i korby na wałach, tuleje w korpusach maszyn, koła i sprzęgła na wałach.
H7/m6
M7/h6
Części są mocno osadzone. Łączenie i rozłączanie wykonywane jest poprzez mocne uderzenia ręcznym młotkiem. Części należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem. Wewnętrzne pierścienie łożysk tocznych, koła pasowe, koła zębate, tuleje, dźwignie, osadzane na wałach, korby, sworznie tłokowe, sworznie łączące, kołki ustalające itp.
H7/k6 Części przywierają do siebie, montaż i demontaż nie wymaga dużej siły, za pomocą lekkiego ręcznego młlotka. Części należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem. Wewnętrzne pierścienie łożysk tocznych, części sprzęgiełl, koła pasowe, koła zamachowe, dzwignie ręczne na wałach, kołki śruby, sworznie ustalające itp.
H7/j6
J7/h6
Montaż części wymaga lekkich uderzeń młotka, lub nawet można go wykonać ręką. Pasowanie przeznaczone dla części o częstym montażu i demontażu. Konieczne jest zabezpieczenie łączonych części przed przemieszczeniem. Zewnętrzne pierścienie łożysk tocznych osadzane w osłonach, koła zębate wymienne i koła pasowe na wałach, często wymieniane tuleje łożyskowe, panewki itp.
H7/h6 Części po nasmarowaniu można ręcznie przesuwać względem siebie. Pasowanie nadaje sie do tych połączeń, które powinny umożliwiać wolne przesuwanie części względem siebie. Zewnętrzne pierścienie łożysk tocznych, pierścienie uszczelniające, prowadzenia różnego rodzaju, łożyska ślizgowe z bardzo małym luzem, narzędzia na trzpieniach itp.
H8/h9
H9/h8
Części dają się łatwo łączyć i można je bez wysiłku przesuwać. Pierścienie ustalające, elementy konstrukcyjne, które wymagają przesuwania względem innych elementów, łożyska ślizgowe itp.
H11/h11 Części można łatwo złożyć. Pasowanie cechuje stosunkowo mały luz przy dość dużych tolerancjach wykonawczych. Części lutowane lub spawane, kołkowane lub zaciskane na wałkach, tuleje dystansowe.
H7/g6
G7/h6
Połączenie ruchowe bez znacznego luzu, części można swobodnie przesuwac i obracać względem siebie. Łożyska ślizgowe (np. korbowodow), elementy, które wykonują ruch względny ale bez nadmiernego luzu.
H7/f7 Połączenie ruchowe ze znacznym luzem, części mogą się poruszac ze średnimi prędkościami. Łożyska i prowadnice ślizgowe (np. popychacze zaworowe) itp.
H8/e8
E8/h9
Połączenia mają znaczny luz, części mogą się obracać z dużymi prędkościami. Tłoki w cylindrach, wały w długich łożyskach.
H11/d9
H11/d11
D11/h11
Połączenia wykazują duże luzy, części mają duże tolerancje wykonawcze. Połączenia nitów z otworami, części z niedostatecznym smarowaniem, koła pasowe luźno osadzone na wałach itp.
H11/c11 Połączenia z dużymi luzami, części mają duże tolerancje wykonawcze. Łożyska maszyn i mechanizmów rolniczych, sprzętu gospodarstwa domowego itp.

W wolnej chwili

Współpracujemy z:

JOBS male300

 

 

pracuj

 

 kielce

 

 

 mtp logo

 

 Exposilesia